Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

19:51
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaszydera szydera

March 16 2017

23:32
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaseaweed seaweed
23:12
3372 455b 500
Reposted fromerial erial viaalicemeow alicemeow
23:09
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viamempra mempra
23:06
4013 fff3 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianowezsie nowezsie

February 14 2017

21:28
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong viamalinowowa malinowowa
21:20

February 13 2017

22:43
George Chuang

June 30 2015

23:41
23:41
23:39
2493 de65 500
the most beautiful pants I've ever seen
23:36
23:29
0670 a272
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
23:24
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viavanitaas vanitaas
23:14
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viavanitaas vanitaas
22:57
22:47
22:45
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viayouwillneverfindme youwillneverfindme
22:20
Reposted fromshakeme shakeme viarudgierd rudgierd
22:03
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viapabloo06 pabloo06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl