Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

22:24
5875 8184
Reposted fromdivi divi viajanuschytrus januschytrus
22:20
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaseleneskin seleneskin
22:12
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaseleneskin seleneskin
22:07
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaseleneskin seleneskin
22:04
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
22:02
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viaseleneskin seleneskin
22:01
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaseleneskin seleneskin
21:58
21:45
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaszarakoszula szarakoszula
21:45
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viaszarakoszula szarakoszula

October 16 2017

12:21
12:13
1810 3bff 500
Reposted frombrumous brumous vialeksandra leksandra
12:10
3099 b1d9
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
12:08
0434 7465
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love

May 15 2017

19:51
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaszydera szydera

March 16 2017

23:32
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaseaweed seaweed
23:12
3372 455b 500
Reposted fromerial erial viaalicemeow alicemeow
23:09
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viamempra mempra
23:06
4013 fff3 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianowezsie nowezsie

February 14 2017

21:28
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl